České registrační značky

Značky v médiích

Zájem většiny novinářů se točí okolo mediálně vděčných témat, jako jsou protekční značky (vůbec nejčastějším tématem je starost, zda má starosta na svém služebním autě čtyři nuly), legalizace značek na přání či krádeže značek a jejich zneužití. Žádný novinář se však nikdy nepustil do úvahy, jak jsou současné značky logické či nelogické, jak jsou zapamatovatelné, jak vypadají či jak je s nimi spokojena širší veřejnost.

Ukázka z losování pražského počítače... aneb kterak Pražanům klesla životní úroveň

9A0 0001 Ferarri
9A1 0001 Maserati
9A2 0001 BMW
9A3 0001 Škoda
9A4 0001 Ostatní
9A5 0001 Lamborghini
9A6 0001 VW
9A7 0001 Dodge
9A8 0001 Jeep
9A9 0001 Maserati
1AA 0001 VW
1AB 0001 Toyota
1AC 0001 Mercedes
1AD 0001 Mercedes
1AE 0001 Toyota
1AF 0001 BMW
1AH 0001 Mercedes
1AI 0001 Ostatní
1AJ 0001 BMW
1AK 0001 BMW
1AL 0001 Ostatní
1AM 0001 BMW
1AN 0001 Nissan
1AP 0001 Land-Rover
1AR 0001 BMW
1AS 0001 Bentley
1AT 0001 BMW
1AU 0001 ?
1AV 0001 Ostatní
1AX 0001 ?
1AY 0001 Chrysler Jeep
1AZ 0001 Ferarri
2AA 0001 ?
2AB 0001 Ferarri
2AC 0001 Mercedes
2AD 0001 Mercedes
2AE 0001 Škoda
2AF 0001 Ferarri
2AH 0001 Audi
2AI 0001 Land-Rover
2AJ 0001 ?
2AK 0001 Land-Rover
2AL 0001 Mercedes
2AM 0001 Porsche
2AN 0001 ?
2AP 0001 příp. vozidlo
2AR 0001 Ford
2AS 0001 Citroen
2AT 0001 Citroen
2AU 0001 Ford
2AV 0001 ?
2AX 0001 Volkswagen
2AY 0001 Hyundai
2AZ 0001 ?
3AA 0001 Volvo
3AB 0001 Hyundai
3AC 0001 Renault
3AD 0001 ?
3AE 0001 Mercedes
3AF 0001 ?
3AH 0001 ?
3AI 0001 Ford
3AJ 0001 Škoda
3AK 0001 Škoda
3AL 0001 ?
3AM 0001 ?
3AN 0001 BMW
3AP 0001 ?
3AR 0001 Škoda

žlutě prémiové značky

zdroj: Česká kancelář pojititelů

Poznávací značky v médiích

11.04.2017: Nový výrobce registračních značek | Ministerstvu dopravy trvalo několik let zrušení monopolního postavení společnosti HICON, která dodávala státu registrační značky dlouhých 23 let. Značky vyrobené pro 2Q/2017 nesou jmenovku společnosti SPM. Ta nabídla státu o třetinu nižší cenu. První objednávka u nového výrobce byla vyřízena centrálně ministerstvem dopravy (pro malé kraje např. 5 005 párů typu 101, pro větší 10 010 párů typu 101). V souvislosti s přemístěním výroby z Brna do Jablonce nad Nisou se média také zajímala o skladové zásoby jednotlivých ORP. Ty jsou na mnoha místech zvláště pro atypické formáty více než nadměrné.

15.01.2016: První dva týdny nových značek | První vyražené individuální značky se objevily v provozu 11. 1. 2016 tedy týden po prvním pracovním dni v roce. Stalo se tak opět za velkého zájmu všech médií. Během prvního týdne požádalo o značky přibližně 1 600 budoucích majitelů, tento (podle médií) velký zájem nebude dlouhodobý a dá se očekávat pokles na zatím nedefinovatelnou přírůstkovou hodnotu. Zajímavá jsou i čísla ze sledovaných měst: Praha – 420, Brno – 118, Ostrava – 56, Plzeň – 40, Liberec – 30, Kuřim – 10.

01.01.2016: Značky na přání | Čeští motoristé se po několika letech neschopnosti ministerstva dopravy dočkali možnosti získat za poplatek individuální registrační značku (tzv. registrační značku na přání – RZNP). Vyplněním formuláře si zažádají o vlastní alfanumerické uspořádání o osmi znacích (resp. sedmi u motocyklové). Znak navíc ministerstvo zdůvodňuje nutností odlišit RZNP od běžných značek. Podoba registrační značky zachovává mezeru s prolisy na známky TK, rozložení znaků je tedy rozděleno na 3+5 resp. 2+5 u motocyklů. Média věnovala události poměrně široký prostor.

01.01.2015: Zásadní změna v evidenci vozidel | Od 1. ledna 2015 přestala platit vazba vozidla na kraj. Znamená to, že není třeba měnit registrační značky při převodu mezi kraji. Nový majitel si může ponechat původní značku z jiného kraje. Tento postup krátce platil i na konci okresního systému v 90. letech. Názory odborníků se různí, předpokládá se, že po pár letech dojde k úplnému zrušení krajských písmen, stanou se přebytečnými a jejich význam bude nulový. Možnost značky na přání se opět odsouvá o další rok. Kosmetickou změnou je konec emisních nálepek na zadní registrační značce. Nově postačí jen červená známka TK. Zelené známky teoreticky úplně vymizí za 4 roky (až projdou všechna vozidla postupně technickou kontrolou).

04.06.2014: Podařený tendr | Lidové noviny se zabývaly palčivým problémem tendru na výrobu registračních značek. Velmi lukrativní byznys obstarává již 20 let jedna firma – brněnský HICON. Kritici dále poukazují na vysokou cenu, kterou Ministerstvo dopravy výrobci platí. Ministr Prachař slíbil připravení nového tendru, který by měl zrušit dlouhotrvající monopol brněnské firmy.

České registrační značky

07.12.2013: Pravda někdy bolí | Pražský odbor dopravy čelil dalšímu mediálnímu tlaku v souvislosti s pěknými kombinacemi na registračních značkách. Ředitel odboru dopravněsprávních činností JUDr. Josef Mihalík v rozhovoru pro server iDNES.cz čtenáře o spravedlivém přidělování značek „losovacím počítačem“ nepřesvědčil. V jeho neprospěch hovořily hlavně investigativní statistiky registrací prémiových značek aut (např. Aston Martin, Audi, BMW, Mercedes, atp.). Forenzní datovou analýzu provedla firma Ernst&Young, když z 10 000 možných kombinací vybrala 16 nejlukrativnějších (např. 1111, 6699, atp.) z každé série (např. 3AR, 2AK, atp.). Audit prokázal, že těchto 16 kombinací náleží v drtivé míře právě prémiovým značkám. Pravděpodobnost a statistika by však určily tuto většinu běžněji zastoupeným neprémiovým značkám (Škoda, Renault, Peugeot, Hyundai, Ford, atp.)

22.11.2013: Karlovarský kraj v zásobovací krizi | Výdejní místa Karlovarského kraje (nejmenšího kraje v ČR) upozornila média na nedostatek registračních značek na většině ze sedmi výdejních míst. Na vině byla opožděná dodávka objednávky ze IIQ/2013. Ta byla podána v srpnu 2013 a běžně jsou značky doručovány už v říjnu. Měsíční zpoždění tak některé ORP řešily velkými rošádami zápůjček, které však měly za následek postupné odčerpávání značek i v jiných ORP v kraji. Ministerstvo dopravy se vyjádřilo v tom smyslu, že se nejedná o katastrofický scénář, značky lze přesouvat libovolně v rámci kraje. Nejlépe zásobenou ORP v kraji byl Cheb. Zprávu „o ničem“ zveřejnila i nejsledovanější televizní stanice TV Nova.

29.09.2013: Kontroverze registračních značek | Česká televize odvysílala v hlavních událostech krátkou zprávu o změně ochranných prvků na registračních značkách od roku 2012. Místo dvou vlnovek a podtisku písmeny CZ se nyní totiž po celé značce objevují pouze dva oválky CZ. Za toto provedení registrační značky přitom Ministerstvo dopravy zaplatí výrobci – firmě HICON – 115,10 Kč za nejběžnější typ značky. Před touto změnou byla cena o pouhou korunu vyšší. Média dlouhodobě kritizují monopolní postavení firmy HICON a chybějící výběrová řízení, která by pomohla k výraznějšímu snížení ceny registračních značek. Více informací zde.

15.05.2013: Poslanci schválili novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích | Novela mimo jiné schvaluje registrační značky na přání, přenositelnost značek či třetí značky na cyklonosič. Novelu musí ještě schválit senát a prezident. Platit by ale měla až od roku 2015.

19.10.2012: 8B8 8888 přidělena | Břeclavská radnice vyřešila šalamounsky „případ 8B8“. Značku přidělila sama sobě, a to na vozidlo Městské policie Břeclav. Tento krok zdůvodnila vysvětlením, že o značku nebyl v běžném výdeji zájem.

25.07.2012: 8B8 8888 v Břeclavi | Média věnovala velkou pozornost distribuci značky 8B8 8888, ta se dostala na začátku roku 2012 do skladu v Břeclavi. Jelikož je ale Břeclav s výdejem značně pozadu, byl její výdej v době zájmu médií značně předčasný. Mluvčí radnice Eliška Windová uvedla, že značku může dostat kdokoliv. Opravdu cenná zpráva...

09.07.2012: Kolaps registru vozidel | Spuštění nového centrálního registru provázely velké problémy, zhruba hodinu po otevření registračních míst v pondělí 9. července 2011 se systém zhroutil. Odborníci na databáze upozornili média na špatné testování systému a neprofesionální přístup státních úřadů k jeho spuštění. Nutno podotknout, že tým měl na spuštění registru odstávku v délce 240 hodin. Takové podmínky a problémy si lze v komerční sféře jen těžko představit. Systém plně nefungoval ani následující den, na povrch také vyšly informace o zmatcích v datech (některým vozidlům se změnil objem motoru nebo barva), odbory dopravy si také stěžovaly na pomalost softwaru a nemožnost tisku dat. Na stránkách Ministerstva dopravy se objevila informace, že lze po státu uplatňovat odškodné za nemožnost učinit úkon ve stanovené lhůtě.

08.07.2012: Sběratelé vystavili stovky poznávacích značek z celého světa | ČTK vystavila krátkou zprávu doprovozenou kolekcí snímků o historicky prvním setkání sběratelů poznávacích značek v ČR. Akce se uskutečnila u Pardubic a zahájila tak tradici podobnou těm v zahraničí. Soudě podle komentářů účastníků i podle fotografií má akce velkou šanci pro rozvoj a popularizaci tématu do budoucích let. Více informací zde.

25.06.2012: Nestihli jste? Tak trpte ve frontě | Motoristický týdeník Svět motorů se v čísle 26/2012 zaobírá tématem nového Centrálního registru vozidel. Ten je připravován v souvislosti s připravovanými změnami v agendě evidence vozidel. Data se do nového registru přenášejí ve dnech 29. 06. 2012 – 09. 07. 2012. Desetidenní uzavření Odborů dopravy by mělo stačit na bezproblémový přechod na nový systém, odborníci přesto po tomto datu očekávají problémy (scan článku bude doplněn později).

08.04.2012: Agentem za deset a Velká registrační revoluce | Tématu poznávacích značek se věnoval v čísle 49/2011, resp. 13/2012 i přední motoristický magazín Svět motorů. Oba články přibližují chystanou Novelu zákona č. 56/2001 Sb. a srovnávají přístup k registracím vozidel v zahraničí, vděčným tématem jsou opět značky na přání a jejich připravované zpoplatnění. Součástí článků jsou i prezentace návrhů Petra Marinova z Klubu přátel poznávacích značek.

České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky

05.02.2012: Přesuny značek mezi výdejnami | Lidovým novinám se podařilo získat přístup do databáze registru vozidel, cílem bylo potvrdit, že některé vytipované značky z ivančické objednávky 6B9/7B0 putovaly do Brna. Nakonec se podařilo prokázat výdej v Brně značkám 6B9 9999, 7B0 0005 a 7B0 0009, oba dotčené úřady si nad případem myjí ruce – odbor dopravy v Brně si přesun značek vysvětluje „vstřícností“ ivančického úřadu, značky prý byly poslány z Ivančic do Brna na žádost „zájemců“ z řad brněnských občanů. Takovéto vysvětlení je pro Ministerstvo dopravy nedůvěryhodné, proto dalo podnět Jihomoravskému kraji k provedení inventury na Odboru dopravněsprávních činností v Ivančicích. Zodpovědnými osobami byli v době přesunů Ladislav Prudil (Brno) a Zdeněk Pecka (Ivančice).

13.01.2012: Espézetka na věky | Třístránkový článek v týdeníku Květy věnující se espézetkám rozebírá chystané změny v roce 2012, ohlíží se do historie i do zahraničí. Článek také ukazuje návrhy kódování členů SPZ, o.s.

České registrační značky České registrační značky České registrační značky

29.11.2011: Novela zákona č. 56/2001 Sb. | Ministerstvo dopravy předloží sněmovně ke schválení novelu týkající se mimo jiné i změn v registracích vozidel. Novela má vnést do českých značek pojem „Značka na přání“, tedy možnost zvolit si za poplatek 5000 Kč za tabulku individuální kombinaci. Dále chce eliminovat počty přeregistrací možností ponechat si registrační značku při změně vozidla nebo sídla. Dále zavádí vyražení třetí tabulky na cyklonosič nebo jako náhradu za poškozenou. Stěžejní má být i převod financování výroby z ministerstva dopravy na obce s rozšířenou působností. Novela bude projednána v únoru 2012, případné dopady na systém výroby, podobu kódování či systém distribuce nejsou známy. Jisté je, že změny si vynutí nové softwarové řešení centrálního registru vozidel.

České registrační značky České registrační značky České registrační značky

14.04.2011: Vysoký trest za braní úplatků | Královéhradecký krajský soud potvrdil tříletý trest odnětí svobody pro vedoucího Odboru dopravy v ORP Kostelec nad Orlicí. Potrestaný vedoucí Milan Furda bral od srpna 2008 do února 2009 úplatky při přihlašování vozidel či zápisu změn do registru vozidel. Celkem mu bylo prokázáno přibližně 60 přestupků, během kterých se obohatil o 20 000 Kč. Soud mu navíc udělil desetiletý zákaz činnosti ve veřejných funkcích a pokutu 50 000 Kč. V porovnání se skutečnými případy korupce je trest přísný, z Furdova jednání nikomu nevznikla škoda ani prospěch. Zlobivého úředníka nachytala jeho vlastní radnice, když dala na podněty občanů nainstalovat do jeho kanceláře odposlechová zařízení.

06.04.2011: Hrozba exekuce pro Magistrát hlavního města Prahy | Exekuci pražskému magistrátu nařídil soud poté, co odmítl poskytnout výsledky vlastního dva roky starého auditu o praktikách v přidělování registračních značek. Občan Jakub Sedláček o něj požádal na základě vlastních zkušeností s pozorováním prominentních značek v terénu (sestavil statistiku typů vozidel s těmito značkami). Magistrát následně svolal tiskovou konferenci s novináři, kde Sedláčkovo tvrzení označil prostřednictvím ředitele Martina Trnky za nesmysl. Toto vyjádření bylo výsměchem, neboť o náhodném přidělování značek se stačilo přesvědčit pohledem z okna na parkoviště vozidel pracovníků magistrátu. Magistrát pod hrozbou exekuce slíbil poskytnutí výsledku auditu v zákonné lhůtě 15 dní.

10.11.2010: Ministr Bárta přišel o řidičák | Populistické gesto učinil novopečený ministr dopravy Vít Bárta (VV). Byl mu odebrán řidičský průkaz na půl roku za jízdu bez platné registrační značky (na sportovním Maseratti měl nalepenou přední registrační značku v podobě samolepky). Bárta s trestem, podle hesla „Padni komu padni“, souhlasil, čímž si nasbíral kladné body u veřejnosti. V zahraničních médiích však sklidil spíše výsměch. Řidičský průkaz mu byl odebrán v ORP Nymburk.

20.07.2010: VV – chceme změny! | Strana Věci veřejné hodlá prosadit změny v systému českých značek. Avizuje například dražení lukrativních značek, značky na doživotí, či recyklaci kódů. Novelizaci má připravit dopravní expert Stanislav Huml – poslanec za stranu Věci veřejné. Informaci zveřejnil server iDNES.cz

České registrační značky České registrační značky České registrační značky

10.05.2010: Středočeské SS nebude | Ministerstvo dopravy se po „řádném zvážení“ a po konzultaci s odborníky rozhodlo vynechat sérii SS ve Středočeském kraji, stalo se tak v době, kdy již jezdí například série SA. Na Slovensku se SS nebojí, objevení se těchto písmen na bratislavských registracích se obešlo bez zájmu médií a bez negativních následků (BA 001SS–BA 999SS).

24.11.2009: Monopolní výrobce značek pod palbou kritiky | Lidové noviny přinesly poměrně obsáhlý článek věnovaný výrobě a distribuci poznávacích značek. Kritizují zejména 15 let trvající monopol brněnské firmy HICON. Během této doby bylo vypsáno jediné výběrové řízení. Nespokojeni jsou zejména ostatní výrobci, kteří – ač s nižší cenou – se nemohou na trhu ucházet o tuto velmi lukrativní zakázku. Jen pro zajímavost: výroba jedné značky stojí výrobce 50 Kč, za 170 Kč ji prodá státu, stát pak jednu značku „zapůjčí“ majiteli vozu za 400 Kč. Spokojeni jsou tedy všichni, až na koncový článek – občana. Ten je ovšem, jak to tak v podobných případech bývá, až na posledním místě. Článek zároveň připouští jisté změny ve výrobě a distribuci v nejbližších letech.

České registrační značky

05.03.2009: Trvale manipulační značky v nové podobě | Jihomoravský kraj jako první došel k metě B   9999. Logickým pokračováním se stalo B1  0001. Nedošlo tak k jevu podobnému v základní pražské řadě. Nejprve se tedy začne s vyplňováním sedmi pozic, až poté k nahrazování číslic písmeny. U zelených značek je to běh na několik set let. podzim 2008: Nová číselná řada v hlavním městě | Praha jako první výdejní jednotka dosáhla pomyslného konce číselné řady, poprvé jsme tak mohli spatřit značku v novém nástupnickém formátu. Třetí číslici nahradilo písmeno. Nová řada tedy začíná 1AA 0001, bude pokračovat až k 1AB 0001 a skončí 9AZ 9999. První značky s 1AA se objevily v provedení typu 102.

16.06.2008: Pěkná čísla rozdává ve Znojmě starosta | Se zajímavým nápadem se představil výdej značek v ORP Znojmo. Pěkné kombinace rozdává starosta v předem neurčenou hodinu. Snaží se tím zamezit obchodování s těmito čísly u svých zaměstnanců. Pokud je starosta čestný a myslí to upřímně, tak má v rukou lepší zbraň jak výdejna na Jarově. Pokud však dostanou čísla starostovi přátelé nebo sám starosta, tak se tento čin mine účinkem.

16.04.2008: Přidělení náhodné RZ počítačem | Výdejna registračních značek v Praze na Jarově testuje systém, v němž přiděluje registrační značky náhodně počítač. Chce tím zamezit obchodu s hezkými čísly a výdeji značek na známost. Je to první případ, kdy o obchodování mluví na zodpovědných místech. Mluvčí ministerstva dopravy Hanzelka si však stojí za tvrzením, že 5A4 0001 vyšlo na pana ministra ve frontě.

28.03.2008: Kolaps na registrech vozidel | V souvislosti se vstupem do schengenského prostoru mělo dojít k napojení registrů vozidel na tento evropský prostor (evidence kradených vozidel apod.). Nový systém se však nepodařilo lidově řečeno „rozchodit“, a tak docházelo ke komplikacím na výdejnách, některé musely na několik dní zavřít.

05.02.2008: Co bude dál? | Praha se mílovými kroky blíží k číslu 9A9 9999. Ministerstvo dopravy opět lepí další hovínko do vlaštovčího hnízda. Tvůrci krajského systému se ústy ministerstva dopravy pyšnili genialitou nového systému, ten měl toto zdánlivě jednoduché zadání: registrační značka obsahuje libovolný poměr číslic a písmen pouze s podmínkou, že první písmeno zleva označuje kraj. Teoreticky tedy nikdy nevyčerpatelný systém (chaotické by se stalo ještě chaotičtějším: 11B 1236, 123 B45A. B23 V5A9...). Nakonec je však řešení mnohem střízlivější: nic se posouvat nebude, po 9A9 9999 přijde 1AA 0001. Další z předem nepřipravených tahů na bránu...

České registrační značky

01.01.2008: Konec výdeje značek bez europroužku | Až do tohoto data se směly vydávat RZ bez europroužku ze starších zásob. Značky, které zbyly na skladech úřadů, musely být skartovány Některé úřady tak vyhodily vlivem špatného postupu výdeje a odhadu objednávek několik tisíc RZ. Nejhůře na tom byly v Jihomoravském kraji ORP Brno, ORP Šlapanice a ORP Hodonín.

18.09.2007: Značky na přání? Ano, ale jen velmi omezeně... | Na sklonku roku 2007 se objevila zpráva, že by se i čeští motoristé měli dočkat od 1. 1. 2009 možnosti koupit si osobní značku (značky na přání má např. Slovensko, Rakousko i Polsko). V případě českých značek by však šlo koupit pouze poslední čtyři znaky, což je velké omezení možností. Na svět by tak mohly přijít např. 8B2 PEPA, 8B3 EVA1 nebo 8B4 TATA (musím uznat, že rozbít by potřeboval spíš ten specificky český trojblok číslo-písmeno-číslo). Dalším omezením je také nemožnost použití písmene O, a to kvůli možné záměně s nulou. Podotýkám, že pořád platí pravidlo o libovolném cestování písmen a znaků na libovolných pozicích. Co však dokáže udělat písmeno B a číslice 8 s čtečkami, ví jen Bůh... A podpultový výdej? Ten nikdy nezmizí, ale část černých peněz se přece jenom přesype z kapes úředníků do státního rozpočtu.

HOME ZPĚT NAHORU VPŘED

O webu | Mapa stránek | © 2007–2016: Michal Hájek | www.3260.cz | michal.hajek@3260.cz